Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 19.12.2018

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2018

Under tredje kvartalet 2018 transporterades 73 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 8 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial ökade med en procent, medan transporterna av annat än jordmaterial minskade med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under tredje kvartalet 2018 var transportarbetet för lastbilarna 6,3 miljarder tonkilometer, dvs. 10 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 95 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 5 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis från innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 3/2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2018/03/kttav_2018_03_2018-12-19_tie_001_sv.html