Tabellbilaga 1. Förväntad livslängd för 0–åriga pojkar efter landskap 1993–1995 och 2013–2015

  Förväntad livslängd, år
Landskap 1993–1995 2013–2015 Förändring
HELA LANDET 72,56 78,18 5,62
Nyland 72,92 78,78 5,86
Egentliga Finland 72,96 78,64 5,68
Satakunta 72,89 77,74 4,85
Egentliga Tavastland 72,27 77,89 5,62
Birkaland 72,73 78,60 5,87
Päijänne-Tavastland 71,64 78,13 6,49
Kymmenedalen 71,73 76,90 5,17
Södra Karelen 71,92 76,48 4,56
Södra Savolax 72,18 76,34 4,16
Norra Savolax 71,58 76,59 5,01
Norra Karelen 71,00 77,32 6,32
Mellersta Finland 72,24 78,10 5,86
Södra Österbotten 73,08 78,19 5,11
Österbotten 75,11 80,14 5,03
Mellersta Österbotten 74,84 78,53 3,69
Norra Österbotten 72,85 78,36 5,51
Kajanaland 71,48 76,52 5,04
Lappland 71,33 77,71 6,38
Åland 75,05 80,30 5,25

Källa: Döda 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2015, Tabellbilaga 1. Förväntad livslängd för 0–åriga pojkar efter landskap 1993–1995 och 2013–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2015/01/kuol_2015_01_2016-10-28_tau_001_sv.html