Tabellbilaga 2. Förväntad livslängd för 0–åriga flickor efter landskap 1993–1995 och 2013–2015

  Förväntad livslängd, år
Landskap 1993–1995 2013–2015 Förändring
HELA LANDET 79,93 83,94 4,01
Nyland 79,99 84,07 4,08
Egentliga Finland 80,45 84,23 3,78
Satakunta 80,65 83,22 2,57
Egentliga Tavastland 80,66 83,57 2,91
Birkaland 79,97 84,10 4,13
Päijänne-Tavastland 79,74 83,49 3,75
Kymmenedalen 79,63 83,23 3,60
Södra Karelen 79,82 84,09 4,27
Södra Savolax 79,28 83,32 4,04
Norra Savolax 79,29 83,62 4,33
Norra Karelen 79,09 82,96 3,87
Mellersta Finland 79,75 83,80 4,05
Södra Österbotten 80,07 84,43 4,36
Österbotten 81,12 85,32 4,20
Mellersta Österbotten 80,80 85,05 4,25
Norra Österbotten 79,60 84,40 4,80
Kajanaland 79,07 83,43 4,36
Lappland 79,15 83,48 4,33
Åland 81,85 84,82 2,97

Källa: Döda 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2015, Tabellbilaga 2. Förväntad livslängd för 0–åriga flickor efter landskap 1993–1995 och 2013–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2015/01/kuol_2015_01_2016-10-28_tau_002_sv.html