Tabellbilaga 1. Avlidna efter månad 2005–2015

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Månader totalt    48 065    49 077    49 094    49 883   50 887   50 585   51 707  51 472  52 186 52 492
Januari 4 254 4 369 4 286 4 736 4 512 4 605 4 625 4 754 4 583 4 895
Februari 3 694 4 213 4 070 4 277 4 020 3 987 4 709 4 271 4 117 4 335
Mars 4 306 4 820 4 659 4 597 4 503 4 665 4 864 4 802 4 413 4 699
April 4 181 4 137 4 300 4 127 4 197 4 276 4 203 4 445 4 519 4 521
Maj 4 025 3 974 4 067 4 118 4 195 4 246 4 198 4 327 4 492 4 262
Juni 3 859 3 882 3 803 4 014 3 929 4 079 4 054 3 966 4 043 4 031
Juli 3 841 3 785 3 920 3 904 4 375 4 108 4 085 3 912 4 390 4 029
Augusti 3 860 4 013 3 889 3 832 4 044 3 987 3 957 4 076 4 206 4 152
September 3 674 3 873 3 922 3 667 4 073 3 987 4 014 3 985 4 279 4 025
Oktober 4 139 3 919 3 957 4 125 4 265 4 235 4 195 4 317 4 371 4 461
November 4 054 3 959 3 983 4 118 4 099 4 067 4 122 4 034 4 018 4 386
December 4 178 4 133 4 238 4 368 4 675 4 343 4 681 4 583 4 755 4 696

Källa: Döda 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2015, Tabellbilaga 1. Avlidna efter månad 2005–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2015/kuol_2015_2016-04-14_tau_001_sv.html