Publicerad: 6.9.2006

Den slutliga bokslutsstatistiken för år 2005 gällande finländska banker har kommit ut

De finländska bankernas slutliga resultat- och balansräkningar för år 2005 överensstämmer med Statistikcentralens preliminära uppgifter som publicerades 31.5.2006. Förutom resultaträkningarna och balansräkningarna granskas regional fördelning av verksamheten i kreditinstitut i publikationen Monetära finansinstitut 2005. Dessutom presenteras bland annat uppgifter som beskriver personalen. På begäran producerar Statistikcentralen dessutom kvartalsvisa tidsserier över nyckeltal som beskriver kreditinstitut.

Antalet anställda vid finländska banker uppgick till ungefär 23 000 i slutet av år 2005. Något över 40 procent av de anställda arbetade i Nyland. Jämfört med året innan skedde det just inga förändringar i antalet anställda vid banker. Däremot har antalet anställda vid banker minskat kraftigt jämfört med situationen i början av 1990-talet. Om man jämför med toppåret 1989 har minskningen varit 56 procent. Uppgifterna framgår av bilageuppgifterna i kreditinstitutens bokslut.

Anställda vid finländska banker i slutet av åren 1985-2005

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2005, Monetära finansinstitut 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2005/llai_2005_2006-09-06_tie_001_sv.html