Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 2:a kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden