Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.2.2010

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,3 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,3 procent från januari år 2009 till januari år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -3,9 procent för betongkonstruktioner till 19,3 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, januari 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 119,5 1,3
Geokonstruktioner 111,8 -3,4
Markkonstruktioner 120,0 –0,2
Bergkonstruktioner 119,7 –0,6
Beläggningar 132,9 19,3
Kommunaltekniska system 117,8 -2,2
Betongkonstruktioner 112,8 -3,9
Övriga tekniska system 113,2 -3,8
Krossarbeten 1) 119,2 0,7
Underhåll 1) 118,7 –0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/01/maku_2010_01_2010-02-18_tie_001_sv.html