Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 19.4.2010

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 2,0 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,0 procent från mars år 2009 till mars år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 1,9 procent för geokonstruktioner till 16,8 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, mars 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 120,6 2,0
Geokonstruktioner 112,1 -1,9
Markkonstruktioner 120,6 -0,1
Bergkonstruktioner 120,1 0,4
Beläggningar 136,5 16,8
Kommunaltekniska system 118,5 -0,5
Betongkonstruktioner 113,9 -0,7
Övriga tekniska system 113,0 -1,8
Krossarbeten 1) 119,7 2,3
Underhåll 1) 119,4 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/03/maku_2010_03_2010-04-19_tie_001_sv.html