Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.5.2010

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 3,5 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,5 procent från april år 2009 till april år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -1,5 procent för geokonstruktioner till 20,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, april 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 121,0 3,5
Geokonstruktioner 112,3 -1,5
Markkonstruktioner 121,3 1,4
Bergkonstruktioner 120,0 1,1
Beläggningar 135,2 20,2
Kommunaltekniska system 119,3 0,1
Betongkonstruktioner 116,4 2,5
Övriga tekniska system 113,8 -0,8
Krossarbeten 1) 119,9 3,0
Underhåll 1) 120,3 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/04/maku_2010_04_2010-05-18_tie_001_sv.html