Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 19.7.2010

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 3,1 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,1 procent från juni år 2009 till juni år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –0,6 procent för kommunaltekniska system till 12,6 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, juni 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 121,6 3,1
Geokonstruktioner 113,7 0,6
Markkonstruktioner 120,8 1,1
Bergkonstruktioner 120,1 2,2
Beläggningar 136,4 12,6
Kommunaltekniska system 119,6 –0,6
Betongkonstruktioner 119,2 6,2
Övriga tekniska system 114,4 0,7
Krossarbeten 1) 119,8 2,8
Underhåll 1) 120,4 1,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Juha Kiuru (09) 1734 3667, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/06/maku_2010_06_2010-07-19_tie_001_sv.html