Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 18.5.2012

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 6,8 procent i april

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 6,8 procent från april år 2011 till april år 2012. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 3,6 procent för övriga tekniska system till 15,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, april 2012

Index 2005=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,3 6,8
Geokonstruktioner 123,5 4,0
Markkonstruktioner 132,3 5,6
Bergkonstruktioner 129,8 4,3
Beläggningar 173,1 15,2
Kommunaltekniska system 131,1 4,8
Betongkonstruktioner 131,0 5,5
Övriga tekniska system 122,5 3,6
Krossarbeten 1) 132,0 3,3
Underhåll 1) 133,4 6,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Tuula Turunen 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2012/04/maku_2012_04_2012-05-18_tie_001_sv.html