Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:05 2014:04 2013:05 2014:04 - 2014:05 % 2013:05 - 2014:05 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,8 158,9 157,0 -0,1 1,1
Grundbyggnadsarbeten 136,6 137,5 138,5 -0,6 -1,3
Jordbyggnadsarbeten 162,4 162,7 158,6 -0,2 2,4
Bergbyggnadsarbeten 157,0 156,8 153,1 0,1 2,6
Krossarbeten 155,9 156,4 154,8 -0,3 0,7
Beläggningsarbeten 172,8 172,1 174,9 0,4 -1,2
Vattenförsörjningsarbeten 153,1 153,3 152,2 -0,2 0,6
Brobyggnadsarbeten 167,0 166,3 163,9 0,4 1,9
Skötsel och underhåll 1) 161,8 161,7 160,3 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/05/maku_2014_05_2014-06-18_tau_005_sv.html