Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:07 2014:06 2013:07 2014:06 - 2014:07 % 2013:07 - 2014:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 113,0 112,9 111,7 0,1 1,2
Geokonstruktioner 109,3 109,4 110,7 -0,1 -1,3
Markkonstruktioner 113,0 113,1 111,0 -0,1 1,8
Bergkonstruktioner 114,0 114,0 111,2 0,0 2,5
Beläggningar 118,1 116,9 117,9 1,0 0,1
Kommunaltekniska system 111,8 111,9 111,4 -0,1 0,4
Betongkonstruktioner 114,9 114,6 111,5 0,2 3,0
Tekniska och andra system 106,5 106,6 105,7 0,0 0,8
Krossarbeten 1) 112,0 112,3 111,7 -0,2 0,3
Vägunderhåll 1) 112,5 112,4 111,6 0,1 0,8
Gatuunderhåll 1) 112,8 112,7 111,8 0,0 0,8
Banunderhåll 1) 111,9 112,1 110,3 -0,2 1,4
Underhåll, totalt 1) 112,5 112,5 111,4 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/07/maku_2014_07_2014-08-18_tau_001_sv.html