Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:07 2014:06 2013:07 2014:06 - 2014:07 % 2013:07 - 2014:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 138,0 137,8 136,4 0,1 1,2
Geokonstruktioner 124,3 124,4 125,9 -0,1 -1,3
Markkonstruktioner 136,9 137,1 134,5 -0,1 1,8
Bergkonstruktioner 136,7 136,7 133,3 0,0 2,5
Beläggningar 160,5 158,9 160,3 1,0 0,1
Kommunaltekniska system 133,2 133,3 132,7 -0,1 0,3
Betongkonstruktioner 137,5 137,2 133,4 0,2 3,0
Övriga tekniska system 122,4 122,5 121,5 0,0 0,8
Krossarbeten 1) 132,7 133,0 132,3 -0,2 0,3
Underhåll 1) 137,2 137,0 136,0 0,1 0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/07/maku_2014_07_2014-08-18_tau_003_sv.html