Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:07 2014:06 2013:07 2014:06 - 2014:07 % 2013:07 - 2014:07 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 140,4 140,2 139,6 0,1 0,6
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 140,4 140,4 136,6 0,0 2,8
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 140,3 139,9 135,8 0,3 3,4
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 139,4 139,3 138,4 0,1 0,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2014, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/07/maku_2014_07_2014-08-18_tau_004_sv.html