Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:07 2014:06 2013:07 2014:06 - 2014:07 % 2013:07 - 2014:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 159,3 159,1 157,4 0,1 1,2
Grundbyggnadsarbeten 136,8 136,8 138,5 -0,1 -1,3
Jordbyggnadsarbeten 162,4 162,5 159,5 -0,1 1,8
Bergbyggnadsarbeten 157,6 157,6 153,7 0,0 2,5
Krossarbeten 156,0 156,3 155,5 -0,2 0,3
Beläggningsarbeten 174,7 173,0 174,5 1,0 0,1
Vattenförsörjningsarbeten 153,2 153,4 152,7 -0,1 0,3
Brobyggnadsarbeten 168,8 168,5 163,9 0,2 3,0
Skötsel och underhåll 1) 162,2 162,1 160,9 0,1 0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/07/maku_2014_07_2014-08-18_tau_005_sv.html