Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:09 2014:08 2013:09 2014:08 - 2014:09 % 2013:09 - 2014:09 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,5 137,9 136,4 -0,3 0,8
Geokonstruktioner 123,6 124,3 125,9 -0,6 -1,8
Markkonstruktioner 136,4 136,9 134,4 -0,4 1,5
Bergkonstruktioner 136,8 136,8 133,1 0,0 2,8
Beläggningar 158,7 159,3 161,0 -0,3 -1,4
Kommunaltekniska system 133,2 133,3 132,4 -0,1 0,6
Betongkonstruktioner 137,3 137,5 133,3 -0,2 3,0
Övriga tekniska system 122,2 122,5 121,6 -0,2 0,5
Krossarbeten 1) 132,5 132,7 132,8 -0,1 -0,2
Underhåll 1) 137,2 137,2 136,0 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/09/maku_2014_09_2014-10-20_tau_003_sv.html