Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2000=100 Indextal 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,3 156,1 158,9 0,1 -1,6
Grundbyggnadsarbeten 136,2 136,0 137,5 0,2 -0,9
Jordbyggnadsarbeten 162,8 162,3 162,7 0,3 0,1
Bergbyggnadsarbeten 160,1 159,1 156,8 0,6 2,1
Krossarbeten 154,8 154,5 156,4 0,2 -1,0
Beläggningsarbeten 150,6 152,8 172,1 -1,4 -12,5
Vattenförsörjningsarbeten 152,6 152,1 153,3 0,3 -0,5
Brobyggnadsarbeten 168,3 167,6 166,3 0,4 1,2
Skötsel och underhåll 1) 162,3 163,0 161,7 -0,4 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_005_sv.html