Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2000=100 Indextal 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 153,0 153,6 158,4 -0,4 -3,4
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 164,4 164,3 161,4 0,1 1,9
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 174,4 174,8 173,6 -0,3 0,5
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,4 166,2 165,0 -0,5 0,2

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_006_sv.html