Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:07 2015:06 2014:07 2015:06 - 2015:07 % 2014:07 - 2015:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,8 156,9 159,3 -0,7 -2,2
Grundbyggnadsarbeten 137,3 137,4 136,8 -0,1 0,4
Jordbyggnadsarbeten 160,8 162,1 162,4 -0,8 -0,9
Bergbyggnadsarbeten 160,1 160,1 157,6 0,0 1,6
Krossarbeten 153,2 154,3 156,0 -0,7 -1,8
Beläggningsarbeten 152,2 155,5 174,7 -2,1 -12,9
Vattenförsörjningsarbeten 151,4 152,1 153,2 -0,4 -1,2
Brobyggnadsarbeten 168,8 169,3 168,8 -0,2 0,0
Skötsel och underhåll 1) 162,2 162,3 162,2 -0,1 -0,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/07/maku_2015_07_2015-08-18_tau_005_sv.html