Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 134,0 134,8 140,3 -0,6 -4,5
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 142,9 142,0 140,5 0,7 1,7
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 140,3 138,5 140,4 1,3 -0,1
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 139,2 139,2 139,5 0,0 -0,2

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2015, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_004_sv.html