Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,3 155,8 159,2 -0,3 -2,5
Grundbyggnadsarbeten 137,5 137,3 136,7 0,1 0,5
Jordbyggnadsarbeten 160,1 160,8 162,4 -0,4 -1,4
Bergbyggnadsarbeten 160,9 160,1 157,8 0,5 2,0
Krossarbeten 151,7 153,2 155,9 -1,0 -2,7
Beläggningsarbeten 147,6 152,2 173,4 -3,1 -14,9
Vattenförsörjningsarbeten 152,4 151,4 153,4 0,7 -0,6
Brobyggnadsarbeten 170,3 168,8 168,9 0,9 0,8
Skötsel och underhåll 1) 162,2 162,2 162,2 0,0 -0,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_005_sv.html