Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:09 2015:08 2014:09 2015:08 - 2015:09 % 2014:09 - 2015:09 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,4 110,2 112,6 -0,7 -2,9
Geokonstruktioner 110,8 109,9 108,7 0,8 1,9
Markkonstruktioner 111,5 111,4 112,5 0,1 -0,9
Bergkonstruktioner 116,3 116,4 114,1 -0,1 1,9
Beläggningar 93,6 99,7 116,8 -6,1 -19,8
Kommunaltekniska system 111,5 111,2 111,8 0,3 -0,3
Betongkonstruktioner 115,0 115,9 114,7 -0,8 0,2
Tekniska och andra system 105,9 105,9 106,3 -0,0 -0,5
Krossarbeten 1) 109,0 109,0 111,9 0,0 -2,6
Vägunderhåll 1) 112,4 112,5 112,5 -0,1 -0,1
Gatuunderhåll 1) 112,1 112,1 112,7 -0,0 -0,5
Banunderhåll 1) 111,1 111,1 111,8 0,0 -0,6
Underhåll, totalt 1) 112,0 112,0 112,4 -0,1 -0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/09/maku_2015_09_2015-10-19_tau_001_sv.html