Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:10 2015:09 2014:10 2015:09 - 2015:10 % 2014:10 - 2015:10 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 132,2 132,7 139,7 -0,4 -5,4
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 140,3 142,8 140,2 -1,8 0,1
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 138,0 138,7 140,6 -0,5 -1,8
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 138,8 139,0 139,7 -0,2 -0,6

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2015, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/10/maku_2015_10_2015-11-18_tau_004_sv.html