Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:11 2015:10 2014:11 2015:10 - 2015:11 % 2014:11 - 2015:11 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 132,1 132,2 138,3 -0,0 -4,5
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 140,3 140,3 140,4 0,0 -0,1
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 138,2 138,0 139,4 0,1 -0,9
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 138,8 138,8 139,5 -0,1 -0,5

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2015, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tau_004_sv.html