Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:12 2015:11 2014:12 2015:11 - 2015:12 % 2014:12 - 2015:12 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,9 109,1 110,8 -0,1 -1,7
Geokonstruktioner 110,2 110,6 108,4 -0,3 1,7
Markkonstruktioner 110,9 111,4 111,9 -0,5 -0,8
Bergkonstruktioner 114,7 114,8 113,8 -0,1 0,7
Beläggningar 94,1 92,6 107,5 1,7 -12,4
Kommunaltekniska system 111,1 111,8 110,5 -0,6 0,5
Betongkonstruktioner 114,6 114,7 114,0 -0,1 0,6
Tekniska och andra system 105,3 105,6 106,0 -0,3 -0,7
Krossarbeten 1) 107,7 109,2 109,3 -1,4 -1,5
Vägunderhåll 1) 112,1 112,2 112,3 -0,1 -0,1
Gatuunderhåll 1) 111,7 112,0 112,1 -0,2 -0,3
Banunderhåll 1) 110,4 111,0 110,7 -0,5 -0,2
Underhåll, totalt 1) 111,6 111,8 111,8 -0,2 -0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/12/maku_2015_12_2016-01-25_tau_001_sv.html