Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2016:02 2016:01 2015:02 2016:01 - 2016:02 % 2015:02 - 2016:02 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 151,1 151,8 154,5 -0,5 -2,2
Grundbyggnadsarbeten 137,2 137,2 136,3 0,0 0,7
Jordbyggnadsarbeten 158,4 158,6 161,9 -0,1 -2,1
Bergbyggnadsarbeten 156,8 156,9 158,6 -0,1 -1,1
Krossarbeten 148,1 148,7 154,2 -0,3 -3,9
Beläggningsarbeten 128,8 132,2 143,2 -2,6 -10,0
Vattenförsörjningsarbeten 150,7 151,6 151,7 -0,6 -0,7
Brobyggnadsarbeten 166,9 167,1 166,8 -0,1 0,1
Skötsel och underhåll 1) 159,3 159,5 162,2 -0,1 -1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/02/maku_2016_02_2016-03-23_tau_005_sv.html