Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2016

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,7 0,4 -3,3
Geokonstruktioner 110,9 1,0 0,7
Markkonstruktioner 110,5 0,1 -2,2
Bergkonstruktioner 113,7 0,1 -2,1
Beläggningar 88,2 1,5 -15,0
Kommunaltekniska system 110,3 0,4 -0,8
Betongkonstruktioner 113,5 0,3 -1,9
Tekniska och andra system 104,7 0,0 -1,6
Krossarbeten 1) 107,6 0,6 -3,3
Vägunderhåll 1) 110,9 0,2 -1,7
Gatuunderhåll 1) 110,7 0,2 -1,9
Banunderhåll 1) 109,9 0,2 -1,9
Underhåll, totalt 1) 110,6 0,2 -1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/05/maku_2016_05_2016-06-23_tau_001_sv.html