Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, maj 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 146,9 0,5 -4,4
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,6 0,2 -2,8
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 172,9 0,7 -2,4
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 162,5 0,2 -2,0

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2016, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, maj 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/05/maku_2016_05_2016-06-23_tau_006_sv.html