Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2016

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,7 0,3 0,6
Geokonstruktioner 111,7 0,1 1,1
Markkonstruktioner 110,8 -0,2 -0,5
Bergkonstruktioner 114,1 -0,1 -0,6
Beläggningar 98,0 2,9 5,9
Kommunaltekniska system 111,4 -0,1 -0,4
Betongkonstruktioner 115,7 0,3 0,8
Tekniska och andra system 105,2 0,0 -0,4
Krossarbeten 1) 108,9 -0,2 -0,3
Vägunderhåll 1) 111,6 0,2 -0,6
Gatuunderhåll 1) 111,5 0,1 -0,4
Banunderhåll 1) 110,5 -0,0 -0,5
Underhåll, totalt 1) 111,3 0,1 -0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/11/maku_2016_11_2016-12-23_tau_001_sv.html