Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,1 0,4 2,3
Geokonstruktioner 112,8 0,3 0,9
Markkonstruktioner 112,1 0,6 1,5
Bergkonstruktioner 113,9 -0,0 0,1
Beläggningar 100,7 0,7 7,7
Kommunaltekniska system 113,7 0,7 2,6
Betongkonstruktioner 117,2 -0,1 2,2
Tekniska och andra system 107,2 -0,1 2,3
Krossarbeten 1) 110,0 0,5 2,1
Vägunderhåll 1) 112,0 0,1 0,6
Gatuunderhåll 1) 111,9 0,3 0,7
Banunderhåll 1) 111,7 0,2 1,5
Underhåll, totalt 1) 111,9 0,2 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/09/maku_2017_09_2017-10-23_tau_001_sv.html