Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,9 0,1 2,0
Geokonstruktioner 114,1 0,3 2,1
Markkonstruktioner 112,0 -0,3 1,1
Bergkonstruktioner 114,2 0,0 0,1
Beläggningar 102,6 0,2 4,7
Kommunaltekniska system 115,3 0,6 3,5
Betongkonstruktioner 118,0 0,4 2,0
Tekniska och andra system 107,7 0,2 2,4
Krossarbeten 1) 111,3 0,6 2,3
Vägunderhåll 1) 111,7 -0,2 0,2
Gatuunderhåll 1) 111,9 -0,1 0,4
Banunderhåll 1) 112,3 0,2 1,6
Underhåll, totalt 1) 111,9 -0,1 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/11/maku_2017_11_2017-12-20_tau_001_sv.html