Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, december 2017

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,6 0,7 2,2
Geokonstruktioner 129,9 0,0 2,1
Markkonstruktioner 135,6 -0,1 0,3
Bergkonstruktioner 137,3 0,2 0,4
Beläggningar 146,9 5,3 7,9
Kommunaltekniska system 137,6 0,2 3,5
Betongkonstruktioner 141,6 0,3 2,4
Övriga tekniska system 123,8 0,0 2,1
Krossarbeten 1) 132,2 0,2 1,7
Underhåll 1) 136,2 0,0 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2017, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, december 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/12/maku_2017_12_2018-01-23_tau_003_sv.html