Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,9 0,3 1,1
Geokonstruktioner 103,5 0,6 1,9
Markkonstruktioner 100,2 0,5 -0,0
Bergkonstruktioner 101,2 0,7 0,8
Beläggningar 111,5 -0,4 2,5
Kommunaltekniska system 103,1 0,6 2,2
Betongkonstruktioner 102,9 0,1 1,4
Tekniska och andra system 100,8 -0,1 1,1
Krossarbeten 1) 103,1 1,9 2,5
Vägunderhåll 1) 100,1 0,7 0,5
Gatuunderhåll 1) 101,2 0,9 1,2
Banunderhåll 1) 101,7 0,4 1,6
Underhåll, totalt 1) 100,9 0,7 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/01/maku_2018_01_2018-02-23_tau_001_sv.html