Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, september

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, januari 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 113,1 0,3 1,5
Geokonstruktioner 114,9 0,6 2,5
Markkonstruktioner 112,5 0,5 0,2
Bergkonstruktioner 115,3 0,7 0,9
Beläggningar 107,7 -0,4 2,0
Kommunaltekniska system 116,1 0,6 4,0
Betongkonstruktioner 118,5 0,1 2,0
Tekniska och andra system 107,6 -0,1 1,7
Krossarbeten 1) 113,7 1,9 2,5
Vägunderhåll 1) 112,5 0,7 0,7
Gatuunderhåll 1) 113,0 0,9 0,9
Banunderhåll 1) 112,9 0,4 1,3
Underhåll, totalt 1) 112,8 0,7 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, januari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/01/maku_2018_01_2018-02-23_tau_002_sv.html