Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, december

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 159,3 0,3 1,5
Grundbyggnadsarbeten 143,7 0,6 2,5
Jordbyggnadsarbeten 161,6 0,5 0,2
Bergbyggnadsarbeten 159,5 0,7 0,9
Krossarbeten 158,2 1,9 2,5
Beläggningsarbeten 159,3 -0,4 2,0
Vattenförsörjningsarbeten 159,2 0,6 4,0
Brobyggnadsarbeten 174,1 0,1 2,0
Skötsel och underhåll 1) 162,2 0,7 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/01/maku_2018_01_2018-02-23_tau_004_sv.html