Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, mars 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,9 -0,4 1,3
Grundbyggnadsarbeten 143,8 -0,2 2,1
Jordbyggnadsarbeten 161,3 -0,0 0,7
Bergbyggnadsarbeten 159,7 0,1 1,4
Krossarbeten 158,0 0,2 2,9
Beläggningsarbeten 157,6 -2,1 0,0
Vattenförsörjningsarbeten 158,1 -0,6 3,2
Brobyggnadsarbeten 174,2 -0,0 1,3
Skötsel och underhåll 1) 162,8 0,3 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, mars 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/03/maku_2018_03_2018-04-23_tau_004_sv.html