Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,8 0,4 1,9
Grundbyggnadsarbeten 144,0 0,3 3,1
Jordbyggnadsarbeten 162,4 0,3 1,3
Bergbyggnadsarbeten 158,2 -0,8 0,4
Krossarbeten 159,5 0,5 5,0
Beläggningsarbeten 156,5 2,5 3,9
Vattenförsörjningsarbeten 158,6 0,3 3,9
Brobyggnadsarbeten 172,1 -0,8 -0,3
Skötsel och underhåll 1) 163,2 0,2 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/05/maku_2018_05_2018-06-25_tau_004_sv.html