Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 160,7 1,2 3,5
Grundbyggnadsarbeten 144,9 0,6 3,7
Jordbyggnadsarbeten 162,2 -0,1 1,8
Bergbyggnadsarbeten 158,5 0,2 0,5
Krossarbeten 159,3 -0,1 5,3
Beläggningsarbeten 166,5 6,4 12,5
Vattenförsörjningsarbeten 159,6 0,6 4,7
Brobyggnadsarbeten 173,3 0,7 0,4
Skötsel och underhåll 1) 163,8 0,4 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sara Näätänen 029 551 3062, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/06/maku_2018_06_2018-07-23_tau_004_sv.html