Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2018

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 140,0 0,4 3,6
Geokonstruktioner 132,3 0,4 3,5
Markkonstruktioner 137,2 0,2 1,6
Bergkonstruktioner 137,7 -0,1 0,8
Beläggningar 156,1 1,2 14,9
Kommunaltekniska system 139,7 0,6 3,9
Betongkonstruktioner 141,6 -0,3 0,8
Övriga tekniska system 123,7 0,1 0,3
Krossarbeten 1) 135,9 0,2 4,8
Underhåll 1) 138,2 0,1 1,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2018, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/08/maku_2018_08_2018-09-24_tau_003_sv.html