Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 161,7 0,4 3,6
Grundbyggnadsarbeten 145,5 0,4 3,5
Jordbyggnadsarbeten 162,7 0,2 1,6
Bergbyggnadsarbeten 158,8 -0,1 0,8
Krossarbeten 159,7 0,2 4,8
Beläggningsarbeten 170,0 1,2 14,9
Vattenförsörjningsarbeten 160,7 0,6 3,9
Brobyggnadsarbeten 173,8 -0,3 0,8
Skötsel och underhåll 1) 163,4 0,1 1,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/08/maku_2018_08_2018-09-24_tau_004_sv.html