Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.10.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,6 procent i september från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,6 procent från september år 2017 till september år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,8 procent för tekniska och andra system till 16,8 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, september 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,0 4,6
Geokonstruktioner 105,5 4,2
Markkonstruktioner 101,7 2,2
Bergkonstruktioner 101,5 1,6
Beläggningar 118,6 16,8
Kommunaltekniska system 104,6 4,6
Betongkonstruktioner 103,3 1,2
Tekniska och andra system 101,3 0,8
Krossarbeten 1) 104,9 4,9
Vägunderhåll 1) 101,1 1,2
Gatuunderhåll 1) 102,4 2,5
Banunderhåll 1) 102,1 1,1
Underhåll, totalt 1) 101,8 1,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/09/maku_2018_09_2018-10-23_tie_001_sv.html