Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2019

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,7 -0,1 1,8
Geokonstruktioner 105,1 0,0 1,6
Markkonstruktioner 102,9 2,1 2,8
Bergkonstruktioner 102,4 0,7 1,2
Beläggningar 113,5 -5,8 1,8
Kommunaltekniska system 103,9 0,1 0,8
Betongkonstruktioner 103,9 -0,2 0,9
Tekniska och andra system 101,5 0,3 0,7
Krossarbeten 1) 104,8 1,0 1,6
Vägunderhåll 1) 102,3 0,7 2,2
Gatuunderhåll 1) 103,1 0,6 1,9
Banunderhåll 1) 102,5 0,5 0,8
Underhåll, totalt 1) 102,7 0,6 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2019, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/01/maku_2019_01_2019-02-25_tau_001_sv.html