Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Publicerad: 23.4.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,8 procent i mars från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,8 procent från mars år 2018 till mars år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från 1,0 procent för tekniska och andra system till 9,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,4 3,8
Geokonstruktioner 106,3 2,7
Markkonstruktioner 103,6 3,7
Bergkonstruktioner 103,4 2,0
Beläggningar 120,4 9,2
Kommunaltekniska system 105,4 2,9
Betongkonstruktioner 104,6 1,6
Tekniska och andra system 101,8 1,0
Krossarbeten 1) 106,3 3,2
Vägunderhåll 1) 103,3 2,8
Gatuunderhåll 1) 104,0 2,4
Banunderhåll 1) 103,0 1,1
Underhåll, totalt 1) 103,5 2,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/03/maku_2019_03_2019-04-23_tie_001_sv.html