Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, januari

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2020

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 100,4 0,9 -5,3
Geokonstruktioner 103,8 0,7 -2,5
Markkonstruktioner 100,9 0,6 -2,5
Bergkonstruktioner 102,6 -0,1 -0,2
Beläggningar 93,6 4,0 -21,0
Kommunaltekniska system 100,0 0,8 -5,3
Betongkonstruktioner 102,2 -0,2 -1,8
Tekniska och andra system 102,3 0,2 0,4
Krossarbeten 1) 102,3 1,0 -2,8
Vägunderhåll 1) 101,8 0,2 -1,4
Gatuunderhåll 1) 103,4 0,4 -0,3
Banunderhåll 1) 102,8 0,1 -0,3
Underhåll, totalt 1) 102,7 0,3 -0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elsi Etelävuori 029 551 3481, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 23.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2020, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/06/maku_2020_06_2020-07-23_tau_001_sv.html