Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, juli

Publicerad: 15.3.2017

Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, underskottet år 2016 ökade från året innan

Bytesbalansen visade ett underskott under sista kvartalet 2016 i och med att nettoexporten inom varu- och tjänstehandeln minskade klart. Finland hade ett utflöde av kapital. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade underskottet i bytesbalansen för hela år 2016 jämfört med året innan i och med att värdet av exporten sjönk. År 2016 var det sjätte året i följd då bytesbalansen visade ett underskott.

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans

Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

 Finlands bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tie_001_sv.html