Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Inkvarteringsstatistik 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden