Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 1,5 procent år 2018
9.4.2019
År 2018 bokfördes över 22 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var omkring 15,4 miljoner övernattningar av finländska turister och drygt 6,8 miljoner övernattningar av utländska turister. Både de utländska och de finländska turisternas efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 1,5 procent från året innan. Den totala efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade lika mycket, dvs. totalt med 1,5 procent år 2018.

Nästa offentliggörande:
26.4.2019

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i Inkvarteringsstatistikens målpopulation
8.3.2018
Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html