Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,9 procent i december 2018
7.2.2019
Antalet övernattningar av utländska turister ökade med 6,9 procent i december 2018. Deras övernattningsdygn i finländska inkvarteringsanläggningar uppgick till nästan 788 000. De finländska turisternas övernattningar var fortsättningsvis på föregående års nivå. De övernattade i inkvarteringsanläggningar något under 966 000 gånger, vilket var en minskning med bara 0,3 procent. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland något under 1,8 miljoner övernattningsdygn, vilket var 2,8 procent fler än i december 2017. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
1.3.2019

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i Inkvarteringsstatistikens målpopulation
8.3.2018
Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html