Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, september

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, juli 2011

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 1 726 563 3 108 884 1,4 1 998 136 2,6
Finland 1 349 864 2 368 053 -0,6 1 474 121 0,3
Utländer 376 699 740 831 8,0 524 015 9,4
Sverige 54 288 116 000 -2,5 57 921 -6,5
Tyskland 55 252 91 971 1,7 63 487 6,2
Ryssland 65 560 141 321 31,3 108 322 33,4
Britannien 11 767 26 879 -5,5 24 371 -5,5
Förenta Staterna 12 452 26 167 15,3 24 579 16,4
Norge 20 525 46 571 1,6 22 666 2,0
Nederländerna 11 257 21 731 -3,2 12 432 -5,9
Italien 10 899 19 495 14,3 16 181 13,5
Frankrike 10 793 20 511 -1,1 14 527 1,0
Japan 7 788 13 846 -3,1 13 140 -4,7
Estland 12 686 25 805 11,7 14 154 15,2
Spanien 9 700 18 409 15,3 15 383 15,9

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2011, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, juli 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/07/matk_2011_07_2011-09-15_tau_005_sv.html