Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, april 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 185 880 -0,3 898 863 -1,6 287 017 4,0
Fasta Finland 1 176 122 -0,1 895 294 -1,4 280 828 4,1
Nyland 345 261 -1,1 193 012 1,2 152 249 -3,9
    Helsingfors 218 578 -3,5 103 254 -1,4 115 324 -5,3
Egentliga Finland 75 371 0,3 62 938 -0,1 12 433 2,0
    Åbo 51 102 -0,5 41 250 -3,6 9 852 14,9
Satakunta 19 688 9,0 16 027 14,2 3 661 -9,1
    Björneborg 11 160 22,7 9 677 31,8 1 483 -15,5
Egentliga Tavastland 23 438 6,0 20 756 3,7 2 682 27,4
    Tavastehus 14 518 4,2 12 620 2,8 1 898 14,5
Birkaland 84 532 5,0 71 827 5,3 12 705 3,3
    Tammerfors 64 810 9,5 53 912 9,2 10 898 11,0
Päijänne-Tavastland 38 713 1,8 34 340 -0,9 4 373 29,5
    Lahtis 13 324 -5,5 9 953 -10,5 3 371 12,8
Kymmenedalen 14 316 -9,4 9 413 -14,5 4 903 2,2
    Kouvola 6 547 -14,1 5 442 -16,9 1 105 2,9
Södra Karelen 37 008 9,5 18 911 13,5 18 097 5,6
    Villmanstrand 21 830 49,0 13 864 57,6 7 966 36,1
Södra Savolax 25 366 -1,2 22 168 -3,5 3 198 18,4
    S:t Michel 9 937 -5,8 8 386 -10,1 1 551 26,5
Norra Savolax 52 312 -1,2 48 835 -1,6 3 477 3,4
    Kuopio 25 343 5,7 23 183 3,6 2 160 35,2
Norra Karelen 22 098 -5,5 18 903 -8,0 3 195 12,9
    Joensuu 12 899 -8,4 10 107 -16,0 2 792 36,6
Mellersta Finland 76 761 23,0 63 948 10,9 12 813 171,0
    Jyväskylä 38 220 27,8 27 739 6,0 10 481 180,5
Södra Österbotten 29 541 -17,6 28 266 -18,7 1 275 13,6
    Seinäjoki 10 074 -14,5 9 262 -15,2 812 -6,2
Österbotten 23 447 5,0 18 820 2,6 4 627 16,1
    Vasa 17 614 4,0 14 107 2,9 3 507 8,6
Mellersta Österbotten 7 741 -7,1 7 062 -8,1 679 4,1
    Karleby 5 919 -4,2 5 343 -5,1 576 5,9
Norra Österbotten 84 474 -2,1 74 324 -3,1 10 150 6,0
    Uleåborg 37 191 -1,0 32 089 -4,0 5 102 23,0
Kajanaland 56 632 3,4 54 554 3,0 2 078 15,2
    Kajana 5 926 -9,9 5 437 -12,1 489 24,4
Lappland 159 423 -7,9 131 190 -11,6 28 233 14,3
    Rovaniemi 19 594 -7,5 12 382 -15,8 7 212 11,5
Åland 9 758 -15,8 3 569 -33,8 6 189 -0,1
    Mariehamn 7 787 -23,6 3 126 -39,5 4 661 -7,3

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, april 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/04/matk_2012_04_2012-06-21_tau_004_sv.html